Als u een donatie wil doen wordt dat door ons erg gewaardeerd.

Elk bedrag groot en klein is welkom en zijn wij u dankbaar voor.

Zou u als onderwerp aan willen geven dat het om een donatie gaat, en het dan op het onderstaande bankrekeningnummer storten, wij zullen uw donatie gebruiken voor het onderhoud en het in stand houden van De Kapel.

 

M.J. Bakker de Schipper Stichting Kapel Den Oever

NL 67 RABO 0370301587

Vorderingen van de donaties voor De Kapel staat hieronder aangegeven, als uw erop klikt dan gaat u automatisch verder.

Geld inzamelen | Doneeractie.nl